Chủ đề

(Xã hội) - Một thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2012, thế nhưng sau 5 năm công tác đã được lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh An Giang cất nhắc, ưu ái với bảy quyết định bổ nhiệm chức vụ quản lý, nâng bậc lương, phân công công chức. Và mới nhất là quyết định “nhảy cóc” từ cán bộ lãnh đạo cấp phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang thuộc Sở TN-MT về làm Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, Sở TN-MT tỉnh An Giang khiến dư luận hết sức bất bình.

Quyết định tuyển dụng của bà Phan Kim Yến của Giám đốc Sở Nội vụ An Giang, năm 2013 và hàng loạt quyết định bổ nhiệm “thần tốc” và liên tục của lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh An Giang.

Quyết định tuyển dụng của bà Phan Kim Yến của Giám đốc Sở Nội vụ An Giang, năm 2013 và hàng loạt quyết định bổ nhiệm “thần tốc” và liên tục của lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh An Giang.

Cụ thể, bà Phan Kim Yến, sau khi trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2012, đã được Sở Nội vụ tỉnh An Giang quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm ngạch công chức theo quyết định số 268/QĐ-SNV do Giám đốc Thái Hữu Phép ký ngày 24-1-2013. Theo đó, bà Yến được xếp ngạch chuyên viên bậc 1, hệ số lương 2,34 từ ngày 1-2-2013, điều chuyển vào công tác tại Sở TN-MT tỉnh An Giang.

Sau khi nhận nhiệm vụ và công tác tại Sở TN-MT, chỉ gần bốn tháng, Văn phòng Sở TN-MT An Giang ra công văn số 600/STNMT-VP ngày 16-5-2013, thống nhất đề xuất nhân sự chuyên môn của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh An Giang xem xét cất nhắc bà Phan Kim Yến giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổng hợp của Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở TN-MT An Giang.

Ngày 26-6-2013, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh An Giang ra quyết định số 04/QĐ-CCQLĐĐ về việc tiếp nhận và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ quản lý đối với bà Phan Kim Yến giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp của Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở TN-MT An Giang, thời gian bổ nhiệm 5 năm do Chi cục trưởng Quản lý đất đai An Giang Nguyễn Trọng Thành ký.

Cùng ngày 26-6-2013, cũng Chi cục trưởng Quản lý đất đai An Giang Nguyễn Trọng Thành tiếp tục ký quyết định thứ hai số 14/QĐ-CCQLĐĐ, giao Phó Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp giữ trọng trách phụ trách phòng, tức trong ngày bà Yến được bổ nhiệm cấp phó phòng nhưng thực chất là cán bộ quản lý cao nhất của Phòng Hành chính – Tổng hợp.

Chưa tại vị chức danh Phó phòng được bao lâu, ngày 22-10-2014, Chi cục trưởng Quản lý đất đai An Giang Nguyễn Trọng Thành lại tiếp tục bổ nhiệm bà Yến giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp của Chi cục với quyết định số 07/QĐ-CCQLĐĐ. Chỉ sau khi tuyển dụng vào làm việc hơn một năm, bà Yến đã lên chức Trưởng phòng.

Ngồi vị trí Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp đến đầu năm 2016, bà Yến tiếp tục được bổ nhiệm về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang thuộc Sở TN-MT với quyết định số 01/QĐ-PTQĐ do Giám đốc Trần Thanh Hải ký ngày 12-1-2016, bổ nhiệm bà Phan Kim Yến giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính của Trung tâm.

Cũng trong năm 2016, bà Yến lại tiếp tục được lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất An Giang bổ nhiệm chức Trưởng phòng Quản lý và phát triển quỹ đất với quyết định số 71/QĐ-PTQĐ do Giám đốc Trần Thanh Hải ký ngày 1-11-2016.

Sau đó, bà Phan Kim Yến tiếp tục được lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh An Giang điều động, bổ nhiệm từ chức Trưởng phòng Quản lý và phát triển quỹ đất, thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính của Sở TN-MT tỉnh An Giang thời hạn 5 năm do Giám đốc Sở TN-MT tỉnh An Giang Trần Đặng Đức ký ngày 7-9-2017.

Bà Phan Kim Yến chỉ được tuyển dụng chính thức từ năm 2012 và bổ nhiệm công tác về đơn vị Sở TN-MT tỉnh An Giang từ ngày 1-2-2013 thì đến ngày 7-9-2017, tức chỉ hơn bốn năm công tác, chẳng hiểu vì lý do gì mà Sở TN-MT tỉnh An Giang, Chi cục Quản lý đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất liên tục ban hành hàng loạt quyết định bổ nhiệm, luân chuyển liên tục các chức danh lãnh đạo từ phòng, ban này sang đơn vị khác theo hướng “thăng tiến thần tốc”, mỗi chức danh chỉ ngồi từ vài tháng đến hơn năm là leo lên chức vụ cao hơn.

Dư luận, cán bộ, công nhân viên chức Sở TN-MT cùng hai đơn vị Chi cục Quản lý đất đai và Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở TN-MT tỉnh An Giang vô cùng bức xúc vì những quyết định ưu ái, bổ nhiệm “thần tốc” đối với bà Phan Kim Yến.

Một cán bộ được tuyển dụng thời gian ngắn, chưa đóng góp nhiều lại được bổ nhiệm như thế liệu có hợp lý? Ai là người đứng sau nâng đỡ cho bà Yến? Những câu hỏi này cần được lãnh đạo tỉnh An Giang, Sở Nội vụ và chính lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh An Giang nghiêm túc xem xét lại quy trình bổ nhiệm; thanh tra việc ưu ái ra các quyết định trên và trả lời cho bạn đọc được rõ.

(Theo Báo Nhân Dân)

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@trandaiquang.net