Chủ đề

(Quân đội nhân dân) - Ngày 27/12/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 308/2017/TT-BQP quy định tuyển chọn, tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ; đào tạo sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.Đối tượng áp dụng là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài Quân đội có liên quan đến việc tuyển chọn, tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ; đào tạo sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo nội dung Thông tư, điều kiện để được xem xét tuyển chọn, tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ; đào tạo sỹ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ trong QĐND Việt Nam gồm: Quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng; cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế nhà nước và người lao động đang làm việc ở các cơ quan, tổ chức không thuộc biên chế nhà nước; những người tốt nghiệp đại học, sau đại học có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khỏe và tuổi đời; có nguyện vọng và khả năng hoạt động trong lĩnh vực quân sự.

Đối với quy định về tuổi đời, Thông tư quy định quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng diện cơ quan Quân lực quản lý, có độ tuổi phù hợp với từng cấp bậc, chức vụ theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Thái Nguyên Online)

Đối với sinh viên tốt nghiệp đại học, giới hạn tuổi theo quy định là không quá 30 tuổi; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người có học vị thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa 1, không quá 35 tuổi; người có học vị tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa 2 không quá 40 tuổi.

Với đối tượng đào tạo sĩ quan dự bị gọi vào phục vụ tại ngũ, những người tốt nghiệp đại học, thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa 1 không quá 30 tuổi; tiến sỹ, bác sỹ chuyên khoa 2 không quá 35 tuổi.

Thông tư cũng quy định về tiêu chuẩn chính trị, đó là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; có phẩm chất đạo đức tốt; là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc có đủ tiêu chuẩn chính trị để bồi dưỡng phát triển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đủ tiêu chuẩn chính trị theo Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/05/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và theo Thông tư số 263/2013/TT-BQP ngày 31/12/2013 của Bộ Quốc phòng “Quy định về cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu, cơ mật trong Quân đội”.

(Theo Infonet)

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@trandaiquang.net