Chủ đề

an toàn không gian mạng

Luật An ninh mạng: Doanh nghiệp dịch vụ mạng có trách nhiệm gì?

14/06/2018 | Kinh tế

Luật An ninh mạng: Doanh nghiệp dịch vụ mạng có trách nhiệm gì?

 Luật An ninh mạng vừa được thông qua nghiêm cấm những hành vi, nội dung thông tin nào, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng có trách nhiệm gì là những vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Các hành vi bị nghiêm cấm Điều 8 của Luật An ninh mạng quy định các hành vi bị nghiêm cấm gồm: “Sử dụng...