Chủ đề

an toàn không gian mạng

Tin tặc đánh cắp 310 tỷ đồng từ máy ATM trên 28 quốc gia

16/08/2018 | Không gian mạng

Tin tặc đánh cắp 310 tỷ đồng từ máy ATM trên 28 quốc gia

Một nhóm tin tặc bị nghi ngờ có mối quan hệ với Bắc Triều Tiên đã đánh cắp khoảng 10,5 triệu bảng Anh (gần 310 tỷ đồng) từ các máy ATM trên 28 quốc gia với kế hoạch tinh vi và kỹ lưỡng. Nhóm tin tặc đã đánh cắp gần 310 tỷ đồng thông qua khoảng 14.800 giao dịch ATM trên 28 quốc gia. (Nguồn: Independent) Theo...

Luật An ninh mạng: Doanh nghiệp dịch vụ mạng có trách nhiệm gì?

14/06/2018 | Kinh tế

Luật An ninh mạng: Doanh nghiệp dịch vụ mạng có trách nhiệm gì?

 Luật An ninh mạng vừa được thông qua nghiêm cấm những hành vi, nội dung thông tin nào, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng có trách nhiệm gì là những vấn...