Chủ đề

bài báo quốc tế

‘Tiến sĩ Việt’ bao giờ thành ‘hộ chiếu quốc tế’?

31/08/2014 | Xã hội - Pháp luật

‘Tiến sĩ Việt’ bao giờ thành ‘hộ chiếu quốc tế’?

Một cách lí tưởng, học vị tiến sĩ là một loại “hộ chiếu quốc tế” để tham gia nghiên cứu khoa học. Những ai từng hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) ở các trường đại học phương Tây nếu đọc qua qui trình bảo vệ luận án tiến sĩ ở VN chắc phải kinh ngạc [1]. inh ngạc không phải vì nội dung khoa...