Chủ đề

bộ trưởng kế hoạch đầu tư

Giấy phép con tạo kẽ hở cho nhũng nhiễu

28/12/2017 | Chính trị

Giấy phép con tạo kẽ hở cho nhũng nhiễu

Một số điều kiện đầu tư kinh doanh chưa hợp lý (giấy phép con) đã làm hạn chế cơ hội gia nhập thị trường, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh, năng suất lao động của doanh nghiệp, tạo kẽ hở cho các hành vi nhũng nhiễu. Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương hôm nay, Bộ trưởng Tư...

Bộ trưởng KH&ĐT: Doanh nghiệp đang hưởng lợi từ hạ tầng Nhà nước

15/06/2017 | Kinh tế

Bộ trưởng KH&ĐT: Doanh nghiệp đang hưởng lợi từ hạ tầng Nhà nước

Đây là nhận định của Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư sáng 15.6 tại nghị trường Quốc hội. Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, một số công trình hiện nay sử...

BBC: “Việt Nam có thể tăng trưởng vượt chỉ tiêu”

30/06/2015 | Thời sự

BBC: “Việt Nam có thể tăng trưởng vượt chỉ tiêu”

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong cả năm 2015 có thể vượt chỉ tiêu 6,2% do chính phủ đề ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có...

Trò chuyện với Bộ trưởng ‘lấy đá ghè chân mình’

31/01/2014 | Chính trị

Trò chuyện với Bộ trưởng ‘lấy đá ghè chân mình’

Nếu những vất vả đem lại lợi ích cho đất nước thì mình không nề hà gì cả – Bộ trưởng ấn tượng nhất 2013 với tính quyết liệt ‘lấy đá ghè chân...