Chủ đề

bỏ vành móng ngựa

Vành móng ngựa, chỗ ngồi của luật sư và công lý

12/01/2018 | Chính trị

Vành móng ngựa, chỗ ngồi của luật sư và công lý

Chúng ta đang chứng kiến hai phiên tòa đầu tiên tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh không có vành móng ngựa và vị trí ‘chiếc ghế ngồi’ của luật sư với đại diện Viện Kiểm sát đã thay đổi. Đây được coi là một sự kiện chưa có tiền lệ của ngành tư pháp. Không chỉ bởi sự ‘nổi tiếng’...