Chủ đề

công an bắn tốc độ

Bàn luận về việc cảnh sát “núp lùm” bắn tốc độ

12/07/2018 | Bạn đọc

Bàn luận về việc cảnh sát “núp lùm” bắn tốc độ

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook thỉnh thoảng lại thấy người ta lại kêu ca về việc bị cảnh sát giao thông núp lùm” bắn tốc độ. Thậm chí, có người vì bị phạt, đâm ra ấm ức liền chọn hình ảnh cảnh sát nước ngoài bắn tốc độ công khai làm viện dẫn, rồi tiến tới yêu cầu rằng cảnh...