đấu Giá Xe Công | Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Chủ đề

đấu giá xe công

Bộ Tài chính yêu cầu đấu giá công khai ôtô dôi dư của các bộ, tỉnh

05/01/2018 | Xã hội

Bộ Tài chính yêu cầu đấu giá công khai ôtô dôi dư của các bộ, tỉnh

Lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương điều chuyển ôtô từ nơi thừa sang nơi thiếu hoặc bán đấu giá công khai, không áp dụng hình thức bán chỉ định. Đây là một trong những phương án nhằm xử lý ôtô dôi dư vừa được lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết. Cụ thể, văn bản của ngành tài...