Chủ đề

kê khai tài sản doanh nghiệp

Có tình trạng ‘nhờn luật’ và xem thường luật trong xử lý tham nhũng

19/09/2017 | Thời sự

Có tình trạng ‘nhờn luật’ và xem thường luật trong xử lý tham nhũng

Theo Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, việc xử lý người có hành vi tham nhũng, người bao che cho hành vi tham nhũng và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng trong nhiều trường hợp chưa nghiêm dẫn đến tình trạng nhờn luật”. Tăng các vụ án về tham nhũng Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính...

Có nên công khai tài sản cán bộ trên báo, đài?

19/09/2017 | Chính trị

Có nên công khai tài sản cán bộ trên báo, đài?

Việc công khai tài sản trên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ hỗ trợ cho công tác giám sát, quản lý và xác minh tài sản được diễn ra nhanh chóng, chính xác...

Kiểm soát tài sản của doanh nhân để chống tham nhũng?

27/07/2016 | Kinh tế

Kiểm soát tài sản của doanh nhân để chống tham nhũng?

Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) vừa được Thanh tra Chính phủ lấy ý kiến rộng rãi tại các tỉnh, thành phía Nam đang gây sự chú ý bổ sung đối...

Sẽ kiểm soát tài sản, thu nhập của lãnh đạo công ty đại chúng

27/07/2016 | Kinh tế

Sẽ kiểm soát tài sản, thu nhập của lãnh đạo công ty đại chúng

Người lãnh đạo, quản lý các công ty đại chúng, tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư sẽ bị kiểm soát tài sản, thu nhập, theo dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng...