Chủ đề

luận điệu sai trái

Luận điệu sai lệch về tác chiến không gian mạng

15/01/2018 | Thời sự

Luận điệu sai lệch về tác chiến không gian mạng

Vừa qua, sau khi Chính phủ công bố thành lập Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng (TCKGM) – một đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, lập tức những máy gõ phím” lại rêu rao quan điểm chỉ trích Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Ảnh minh họa Các thế lực chống đối cho rằng, việc lập thêm bộ máy TCKGM là chỉ...

Đấu tranh phản bác hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch

17/06/2017 | Chính trị

Đấu tranh phản bác hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch

Sáng 16/6/2017, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị chuyên đề Đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên các báo, tạp chí Công an nhân...