Chủ đề

Luật Kinh doanh

Luật An ninh mạng: Doanh nghiệp, người dùng có trách nhiệm gì trong bảo vệ an ninh mạng?

18/06/2018 | Chính trị

Luật An ninh mạng: Doanh nghiệp, người dùng có trách nhiệm gì trong bảo vệ an ninh mạng?

Luật An ninh mạng sẽ có hiệu lực từ 1/1/2019 dành hẳn Chương VI quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; trong đó có trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng cũng như trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân dùng không gian mạng. Luật An ninh mạng dành nguyên Chương VI để...

Từ 1/7: Bãi bỏ hàng loạt quy định cản trở kinh doanh

28/06/2015 | Kinh tế

Từ 1/7: Bãi bỏ hàng loạt quy định cản trở kinh doanh

Trong số những luật có hiệu lực thi hành từ 1/7 tới, thì các luật liên quan đến sửa đổi Luật Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Doanh nghiệp,… sẽ gây nhiều...
Chủ đề liên quan: , ,

Tám nội dung mới của Luật Kinh doanh Bất động sản 2014

04/12/2014 | Kinh tế

Tám nội dung mới của Luật Kinh doanh Bất động sản 2014

Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 vừa được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015 có nhiều nội dung mới so với Luật năm...

Cú hích cực lớn từ sửa Luật Doanh nghiệp?

10/04/2014 | Kinh tế

Cú hích cực lớn từ sửa Luật Doanh nghiệp?

Luật Doanh nghiệp sửa đổi, dự kiến được đưa ra Quốc hội tại kỳ họp tới đây, sẽ có những thay đổi đặc biệt quan trọng, trong đó có vấn đề đăng ký...

Bất động sản sẽ được “cởi trói” nhờ luật

28/05/2013 | Kinh tế

Bất động sản sẽ được “cởi trói” nhờ luật

Nếu không quan tâm đến kinh nghiệm của thế giới thì cũng khó mà thành công được”… Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản hiện đang tồn tại nhiều...