Chủ đề

ông Trần Văn Tân

Phê chuẩn ông Trần Văn Tân làm Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam

14/05/2018 | Chính trị

Phê chuẩn ông Trần Văn Tân làm Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam

Tại Quyết định số 521/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.  Ông Trần Văn Tân (giữa) được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Trước...