Chủ đề

Phần mềm quảng cáo độc hại

Mã độc mới có khả năng ngăn người dùng tắt quảng cáo

10/01/2018 | Không gian mạng

Mã độc mới có khả năng ngăn người dùng tắt quảng cáo

Một mẫu phần mềm quảng cáo độc hại mới có tên là LightsOut vừa được chuyên gia bảo mật tại CheckPoint xác định và phát hiện.Phần mềm quảng cáo độc hại này có mặt trong 22 tiện ích trên Google Play và trước khi bị gỡ bỏ, LightsOut đã có tới 1,5 – 7,5 triệu lượt tải về. LightsOut hoạt động như sau:...