Chủ đề

quân danh dự

Chuyện về những người lính “danh dự”

13/10/2016 | Lực lượng vũ trang

Chuyện về những người lính “danh dự”

Việc tuyển được một chiến sĩ vào Đoàn “danh dự” là rất khó. Có người đủ yêu cầu ngoại hình nhưng không đủ các điều kiện khác và ngược lại. Nhiều tỉnh chỉ chọn được một người, có tỉnh không được ai. Các chiến sĩ đang tập luyện Ảnh: THÀNH TRUNG Các sự kiện trọng đại của đất...

Cách xếp hàng thẳng tắp của đội duyệt binh Trung Quốc

10/11/2014 | Thế giới

Cách xếp hàng thẳng tắp của đội duyệt binh Trung Quốc

Đội duyệt binh danh dự Trung Quốc sử dụng một sợi dây để sắp xếp đội hình thẳng tắp trước khi tiếp đón nguyên thủ các nước. Đội duyệt binh danh dự...