Chủ đề

tinh gọn bộ máy

Sáp nhập các bộ khó vì lợi ích hay điều gì?

06/11/2017 | Bạn đọc

Sáp nhập các bộ khó vì lợi ích hay điều gì?

Đề xuất sáp nhập một số Bộ ngành là đề tài được tranh luận sôi nổi bên hành lang Quốc hội những ngày gần đây. Từ quan ngại” của những người đứng đầu các Bộ ngành, cho đến những ý kiến trái chiều của người dân cả nước đều đang rất được quan tâm. Theo Nghị quyết số 18-NQ/TW – Một...
Chủ đề liên quan: ,

Nhập bộ, tỉnh: Tư tưởng không thông thì đeo bình tông cũng nặng

02/11/2017 | Thời sự

Nhập bộ, tỉnh: Tư tưởng không thông thì đeo bình tông cũng nặng

ĐB Lê Thanh Vân ủng hộ việc hợp nhất một số bộ ngành có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, cũng như sáp nhập một số tỉnh có số dân quá nhỏ và tương đồng...

Nhập 6-8 bộ, giảm hàng chục tỉnh: Có cơ sở

01/11/2017 | Chính trị

Nhập 6-8 bộ, giảm hàng chục tỉnh: Có cơ sở

Việc hợp nhất các bộ có nhiệm vụ, chức năng tương đồng và sáp nhập một số đơn vị hành chính có đủ điều kiện để giảm 3-4 bộ và hàng chục tỉnh là...

Hiện đại hóa phải tinh giản biên chế

01/11/2017 | Chính trị

Hiện đại hóa phải tinh giản biên chế

Một trong số các vấn đề cấp bách được Hội nghị trung ương 6 vừa qua bàn đến là việc tinh giản bộ máy của hệ thống chính trị. Bộ máy có nguy cơ ngày càng...

Tinh gọn bộ máy – tâm nguyện của cử tri cả nước

31/10/2017 | Pháp luật

Tinh gọn bộ máy – tâm nguyện của cử tri cả nước

Tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tổng hợp...

Giảm tối thiểu 400.000 biên chế trong bốn năm tới

30/10/2017 | Chính trị

Giảm tối thiểu 400.000 biên chế trong bốn năm tới

Thu gọn cấp xã, tổ chức linh hoạt sở ngành, giảm đơn vị trực thuộc bộ… là giải pháp được nêu trong Nghị quyết của Trung ương. Hội nghị Trung ương...

Trung ương Đảng yêu cầu hợp nhất một số chức danh

27/10/2017 | Chính trị

Trung ương Đảng yêu cầu hợp nhất một số chức danh

Trung ương Đảng yêu cầu thí điểm mô hình tổ chức bộ máy mới và kiêm nhiệm một số chức danh để tinh gọn đầu mối.  Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa...

Quảng Ninh dò đá qua sông, chấp nhận vấp để tinh gọn bộ máy

27/10/2017 | Chính trị

Quảng Ninh dò đá qua sông, chấp nhận vấp để tinh gọn bộ máy

 Đi trước như người dò đá qua sông, có thể bị vấp ngã và uống nước, có thể phải hy sinh vẫn phải làm. Bởi đường dù gần không đi thì không đến, việc...
Chủ đề liên quan: ,

‘Lạm phát’ sếp nhưng vẫn thiếu người… đi họp

23/10/2017 | Chính trị

‘Lạm phát’ sếp nhưng vẫn thiếu người… đi họp

Tình trạng bộ máy cồng kềnh, cán bộ quản lý đông diễn ra ở rất nhiều cơ quan T.Ư, lẫn địa phương. Thế nhưng vẫn không ít nơi kêu ca chuyện thiếu sếp để…...

‘Cán bộ nhận hơn 400 giấy mời họp mỗi năm, chỉ đi dự đã hết ngày’

10/10/2017 | Chính trị

‘Cán bộ nhận hơn 400 giấy mời họp mỗi năm, chỉ đi dự đã hết ngày’

Ông Thang Văn Phúc cho hay, khi còn là Thứ trưởng Nội vụ, mỗi năm ông nhận được hơn 400 giấy mời họp. Hội nghị Trung ương sáu, khoá 12 đang xem xét việc đổi...

Trung ương dành cả ngày thảo luận về sắp xếp lại bộ máy

10/10/2017 | Thời sự

Trung ương dành cả ngày thảo luận về sắp xếp lại bộ máy

Hôm nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường cả ngày, thảo luận về Đề án một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ...

Trung ương thảo luận đề án sắp xếp bộ máy tinh gọn

09/10/2017 | Thời sự

Trung ương thảo luận đề án sắp xếp bộ máy tinh gọn

Chiều nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng thảo luận ở tổ về Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực,...

Tinh gọn bộ máy: Lấy đá ghè chân mình cũng phải làm

05/10/2017 | Chính trị

Tinh gọn bộ máy: Lấy đá ghè chân mình cũng phải làm

Tinh giản biên chế, thu gọn bộ máy lâu nay được xem là khó và nhạy cảm, bởi không ai lấy đá ghè chân mình. Câu chuyện tinh giản biên chế, giảm bớt đầu mối,...