Chủ đề

tự chủ giáo dục đại học

World Bank tài trợ 155 triệu USD để hỗ trợ tự chủ giáo dục đại học

16/05/2017 | Giáo dục

World Bank tài trợ 155 triệu USD để hỗ trợ tự chủ giáo dục đại học

Ban Giám đốc điều hành của Ngân hàng Thế giới vừa phê duyệt khoản tín dụng 155 triệu USD để tăng cường năng lực nghiên cứu, giảng dạy của ba trường đại học tự chủ và cải thiện quản lý hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam. Sẽ có hơn 150.000 sinh viên và 3.900 cán bộ giảng dạy của Học viên...