Chủ đề

virus ngân hàng

Xuất hiện virus ngân hàng ăn theo tìm kiếm chuẩn SEO của Google

13/11/2017 | Không gian mạng

Xuất hiện virus ngân hàng ăn theo tìm kiếm chuẩn SEO của Google

Loại virus mới vừa được phát hiện đã lợi dụng các công cụ tìm kiếm chuẩn SEO của Google để gia tăng việc đưa các liên kết có chứa mã độc lên đầu. Loại virus mới ăn cắp thông tin tài khoản ngân hàng mới chỉ xuất hiện trên máy tính sử dụng windows. Một biến thể mới nguy hiểm của malware Panda Zeus...
Chủ đề liên quan: , , ,