Chủ đề

xã hội trung lưu

Nền kinh tế Việt Nam đã có thể “dựa lưng” vào tầng lớp trung lưu, triệu phú

19/06/2017 | Kinh tế

Nền kinh tế Việt Nam đã có thể “dựa lưng” vào tầng lớp trung lưu, triệu phú

Ở Việt Nam, mặc dù còn mỏng, nhưng tầng lớp trung lưu đang dần định hình, đây là phản ánh sự phát triển của thị trường Việt Nam và cho thấy một nền kinh tế dựa vào tầng lớp trung lưu đã đủ điều kiện để hình thành ở Việt Nam. Đây là ý kiến của TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên...