Chủ đề

(Quân đội nhân dân) - Chiều 9-1, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 126 Bộ Quốc phòng (Ban chỉ đạo về nghiên cứu, biên soạn hoàn thiện hệ thống tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học trong quân đội) tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 126/CT-BQP, ngày 6-11-2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về nghiên cứu, biên soạn hoàn thiện hệ thống tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học trong quân đội và thông qua tài liệu huấn luyện do các cơ quan, đơn vị biên soạn.Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo 126 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó tổng tham mưu trưởng: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng và Trung tướng Phạm Hồng Hương.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Lâm Hồng, Cục trưởng Cục Khoa học học quân sự, Thư ký Ban chỉ đạo 126 Bộ Quốc phòng đã công bố Chỉ thị số 126 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Quyết định số 4959/QĐ-BQP, ngày 06-11-2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thành lập Ban chỉ đạo 126  Bộ Quốc phòng; thông qua báo cáo kết quả biên soạn, chỉnh sửa tài liệu huấn luyện của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Theo đó, các bộ tài liệu của các cơ quan, đơn vị thông qua lần này cơ bản được biên soạn trên cơ sở chỉnh sửa các bộ tài liệu đã ban hành trước đây. Kết quả đạt được: Cấu trúc các bộ tài liệu được chỉnh sửa bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, tuân thủ nguyên tắc và bám sát các hướng dẫn của trên. Nội dung trình bày trong từng chương của mỗi bộ tài liệu đã kế thừa, bổ sung chi tiết, khoa học những vấn đề mới. Các vấn đề về địch đã làm rõ hơn mục đích, quy mô, lực lượng và phương tiện, phương thức tác chiến đồng thời cập nhật những thông tin, số liệu mới. Về nhiệm vụ, khả năng của ta: Đã bổ sung cụ thể nhiệm vụ, khả năng của từng quân binh chủng, lực lượng và nhiệm vụ CTĐ, CTCT trong các phương thức tác chiến…

 

Lãnh đạo Bộ tổng tham mưu và các cơ quan Bộ Quốc phòng dự hội nghị.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị làm rõ quá trình nghiên cứu, chỉnh sửa tài liệu của các cơ quan, đơn vị cũng như của mỗi bộ tài liệu, những vấn đề cần bổ sung chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định của cơ quan chức năng và những vấn đề xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo 126 Bộ Quốc phòng để các cơ quan, đơn vị được giao biên soạn chỉnh sửa, hoàn thiện.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang đánh giá cao quá trình nghiên cứu, biên soạn tài liệu huấn luyện của các cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành lập các hội đồng biên soạn tài liệu và hội đồng thẩm định chặt chẽ. Quá trình nghiên cứu tuân thủ đúng quy trình, có nhiều phương pháp khoa học phân tích, đánh giá vấn đề cũng như mở rộng dân chủ, tranh thủ trí tuệ tập thể trong nghiên cứu, hoàn thiện các tài liệu huấn luyện, bảo đảm sát thực tiễn huấn luyện, tác chiến của các quân binh chủng trong tình mới.

Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu hội nghị cần tập trung thảo luận, làm rõ những căn cứ bổ sung, chỉnh sửa của các bộ tài liệu huấn luyện, bảo đảm tính khoa học, thống nhất cũng như tính đồng bộ trong hệ thống tài liệu huấn luyện của quân đội. Nội dung, văn phong trong tài liệu huấn luyện phải ngắn gọn, bộ đội dễ hiểu, dễ nhớ để làm cơ sở để nâng cao chất lượng huấn luyện của các quân binh chủng trong thời gian tới.

(Theo Quân Đội Nhân Dân)

Thích và chia sẻ bài này trên:
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@trandaiquang.net